Grywalizacja

Cele wdrożenia systemu grywalizacji z punktu widzenia HR, to przede wszystkim włączenie się HRu w działania mające na celu zwiększenie wyników firmy, w tym:

 1. Wyznaczanie i monitorowanie realizacji zadań
 2. Planowanie działań (np. w związku z wdrożeniem zmiany)
 3. Planowanie potrzeb kadrowych
 4. Wzmocnienie systemu ocen okresowych i planowania rozwoju pracowników i ścieżek karier
 5. Dobór pracowników na poszczególne stanowiska pracy i przetasowania w celu zoptymalizowania wykorzystania potencjału pracowniczego
 6. Wzmocnienie polityki wynagradzania
 7. Wzmocnienie polityki awansów
 8. Cele informacyjne i motywacyjne
 9. Współpraca z biznesem poprzez wdrożenie programu powiązanego z wynikami biznesowymi.

Przy wdrożeniu należy zwrócić szczególną uwagę na profesjonalną i skuteczną kampanię informacyjną skierowaną do pionów biznesowych. Osoby decyzyjne (najczęściej zarząd, top management, dyrektorzy departamentów, zespołów itp.) powinni być informowani o realnych celach biznesowych programu. Natomiast pracownikom szeregowym należy różnymi kanałami przekazać korzyści wynikające z wdrożenia takiego systemu. Należy wskazywać realne korzyści dla pracowników, a nie tylko informować o celach biznesowych systemu.

Trzy podstawowe typy korzyści z wdrożenia systemu grywalizacji:

 1. Korzyści jakie osiąga cała firma (w tym HR)
 2. Korzyści osiągane przez menedżerów (kadrę kierowniczą)
 3. Korzyści dla pracowników uczestniczących w programie

Ad.1. Korzyści dla firmy

Po profesjonalnym wdrożeniu system z pewnością pozwoli firmie osiągnąć między innymi poniższe korzyści:

 • Lepsze wykorzystanie potencjału pracowników
 • Ustalenie dla poszczególnych pracowników indywidualnych celów zawodowych ułatwiających realizację strategii firmy
 • Stworzenie podstawy do zbudowania innych instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi
 • Zapobiegnięcie sytuacjom kryzysowym
 • Polepszenie komunikacji
 • Zmniejszenie fluktuacji pracowników, poprzez dopasowanie zadań i obowiązków do ich wartości, możliwości i preferencji
 • Zwiększenie motywacji pracowników do pracy, aktywizacja pracowników
 • Zbudowanie lojalności Klientów i Kontrahentów
 • Optymalizacja procesów biznesowych, w tym zwiększenie efektywności sprzedaży
 • Rozwinięcie kompetencji biznesowych i świadomości biznesowej pracowników

Ad.2. Korzyści osiągane przez menedżerów to przede wszystkim:

 • Wsparcie w codziennym wyznaczaniu celów, delegowaniu zadań i monitorowaniu ich wykonania
 • Zwiększenie motywacji pracowników do pracy, zespołów do współpracy i wymiany informacji
 • Zobiektywizowanie procesu oceny pracowników, konkretyzacja argumentacji oceniania
 • Precyzyjne określanie potrzeb i planów rozwojowych poszczególnych pracowników
 • Bieżący monitoring aktywności pracowników, Klientów, Kontrahentów i innych osób zaangażowanych w biznes
 • Zwiększenie efektywności pracy zespołów i grup pracowniczych
 • Gotowe narzędzia do zarządzania pracownikami, Klientami, Kontrahentami i komunikacji (wewnętrznej i zewnętrznej)
 • Poprawa komunikacji z pracownikami

Ad 3. Korzyści dla uczestników systemu grywalizacji:

 • Zwiększenie poczucia podmiotowości i sprawczości – wpływu na własną sytuację w firmie
 • Możliwość dopasowania realizowanych zadań do własnego rytmu, normowanie czasu wykonywania poszczególnych zadań (z uwzględnieniem wyznaczonych terminów)
 • Korzystanie z narządzi wspierających efektywność pracy (narzędzia systemowe)
 • Poprawa komunikacji między pracownikami a przełożonymi
 • Identyfikacja pracowników z celami firmy poprzez zbieżność celów firmy z ich własnymi celami
 • Większe zadowolenie z pracy przynoszą także powierzane zadania odpowiadające predyspozycjom i oczekiwaniom pracownika
 • Możliwość bezpośredniego porównywania swoich efektów z wynikami innych pracowników
 • Możliwość otrzymywania bieżącej oceny i doskonalenia własnych umiejętności i wiedzy
 • Doprecyzowanie przez pracodawcę oczekiwań wobec kandydatów do pracy, ustalenie kolejnych celów na dany okres oraz  skonkretyzowanie zadań
 • Podniesienie samooceny i zwiększenie motywacji, aktywizowanie się w pracy, poczucie dążenia do konkretnego celu i nagrody
 • Otrzymywanie publicznych nagród, pochwał i wyróżnień i poczucie bycia docenionym

 

Na podstawie serwisu www.grywalizacja24.pl

2017-11-07T01:33:43+00:00 październik 31st, 2017|1 komentarz

1 komenarz

 1. Frankie Amory Brunk 10 sierpnia 2020 w 09:52- Odpowiedz

  It’s in reality a nice and useful piece of information. I’m satisfied that you just shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing. Frankie Amory Brunk

Zostaw komentarz