Grywalizacja

2017-11-07T01:33:43+00:00 październik 31st, 2017|

Cele wdrożenia systemu grywalizacji z punktu widzenia HR, to przede wszystkim włączenie się HRu w działania mające na celu zwiększenie wyników firmy, w tym: Wyznaczanie i monitorowanie realizacji zadań Planowanie działań (np. w związku z wdrożeniem zmiany) Planowanie potrzeb kadrowych Wzmocnienie systemu ocen okresowych i planowania rozwoju pracowników i ścieżek karier Dobór pracowników na poszczególne [...]