Loading...
Oferta 2020-08-10T13:09:58+00:00

Mam na koncie ponad 20 lat różnorodnych doświadczeń: menedżer w korporacjach, project manager w dużych projektach, interim manager, coach i mentor, trener, ekspert, specjalista, konsultant, doradca biznesowy, dyrektor operacyjny, dyrektor zarządzający, prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Zdobyte doświadczenie wykorzystuję prowadząc procesy doradcze, indywidualne i grupowe dla liderów i decydentów polskich i zagranicznych firm. W swojej pracy doradczej łączę elementy coachingu i mentoringu z twardymi narzędziami wykorzystywanymi w zarządzaniu. Prowadzone warsztaty i procesy doradcze cechuje nieszablonowe podejście w rozwiązywaniu konkretnych zadań biznesowych czy budowie zespołów lub wzmacnianiu przywództwa.

Zobacz, co mogę Ci zaoferować

Interim Manager / Usługi doradcze HR

 • Projekty doskonalenia funkcji HR, audyt funkcji HR
 • Budowa innowacyjnych rozwiązań HR, controllingu personalnego, systemów motywacyjnych
 • Definiowanie i monitorowanie wskaźników efektywności polityki personalnej, m.in. Saratoga PricewaterhouseCoopers, Hay Group
 • Opracowywanie i wdrażanie systemów zarządzanie przez cele (MBO), przez wartości (VBM)
 • Opracowanie i wdrażanie systemów stawiania i monitorowania zadań, systemu wskaźników efektywności, wynagradzania za realizację zadań i postaw
 • Budowa systemów wynagradzania i motywacji – opracowywanie strategii i polityki wynagradzania, ustawienie procesów przeglądów i analiz płacowych, budowa systemów opartych o strukturą Total Cash,
 • Tworzenie zasad systemów premiowych i systemów, naliczanie premii dla wszystkich grup pracowników, Członków Zarządu
 • Tworzenie zasad zarządzania systemami motywacyjnymi dla pracowników i Członków Zarządu
 • Budowa kultury organizacyjnej i narzędzi HR opartych o system wartości

 • Definiowania i wdrażanie korporacyjnego kanonu wartości
 • Definiowanie działań skierowanych na wdrażanie jednolitej kultury korporacyjnej

 • Employer Branding – kluczowe czynniki sukcesu
 • Wdrażanie wartości w systemach oceny, premiowania, rekrutacji, programach rozwoju i szkoleń, motywacji i komunikacji oraz employer branding
 • Doskonalenie organizacji – zarządzanie strukturami organizacyjnymi, zarządzanie systemem opisów stanowisk pracy

 • Tworzenie mapy stanowisk i procedur zarządzania nimi
 • Mapowanie stanowisk dla celów definiowania ścieżek karier
 • Wdrażanie i monitorowanie wskaźników pomiaru efektywności struktur organizacyjnych
 • Wartościowanie i mapowanie stanowisk pracy w oparciu o metodologie: Towers Perrin i Hay Group
 • Wdrażanie systemów oceny zadań jakościowych dla pracowników i zarządu

 • Wdrażanie, doskonalenie i przygotowywanie procedur zarzadzania systemami oceny rocznej oraz zasad koordynowania przebiegu procesu oceny rocznej pracowników – również opartego o zadania i wartości

Skontaktuj się ze mną

Doradztwo: Przedsiębiorcy i Startupy.

Doradztwo indywidualne i warsztaty

 • Ty i Twój potencjał
 • Zdefiniuj swój biznes
 • Budowa modelu biznesowego
 • Zbadaj potrzeby klienta
 • Zdefiniuj ofertę
 • Biznesplan
 • Zdefiniuj swoją markę
 • Zbuduj mvp
 • Pivotuj mądrze
 • Wskaźniki oceny
 • Prezentacja dla inwestorów – pitching / elevator pitch
 • Skuteczny Networking
 • Finansowanie
 • Jak sobie radzić z porażką
Skontaktuj się ze mną

Doradztwo: Usługi „na godziny” w pakietach 8,16,32h +

HR i Strategia – Usługi „na godziny” w pakietach    dla  Przedsiębiorców  i  Startupów.

 • MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z MOICH USŁUG W PAKIETACH

 • NA START: Ankieta i Analiza potrzeb (2h) – bez opłat

 • SEED (8h/miesiąc) – 4 000 netto *** ACELERATE (16h/miesiąc) – 7 360 netto *** GROWTH (32h/miesiąc) – 13 440 netto *** INTENSIVE – on demand

 • możliwe rabaty – skontaktuj się ze mną

 • HR STARTUP BUSINESS PARTNER

 • Przywództwo  / Opracowanie strategii i polityk HR / Usprawnienie procesów HR / Rekrutacja / Administracja kadrowa / Wynagrodzenia i rozwiązania motywacyjne / Wynagrodzenia – Programy długoterminowe / Rozwój Pracowników / Wdrożenie systemu performance management / IT / komunikacja wewnętrzna / Controlling personalny

 • STRATEGY STARTUP BUSINESS PARTNER

 • Zdefiniuj swój biznes / Budowa modelu biznesowego / Zbadaj potrzeby klienta / Zdefiniuj ofertę / Biznesplan / Zdefiniuj swoją markę / Zbuduj mvp / Pivotuj mądrze / Wskaźniki oceny / Prezentacja dla inwestorów – pitching / elevator pitch  / Skuteczny Networking

Skontaktuj się ze mną

Mentoring

Wspólna podróż, aby osiągnąć Twoje cele

Skontaktuj się ze mną